escola·coral·xàtiva

Tots els xiquets tenen capacitat per a cantar.  Cantar és una activitat natural, juntament amb el moviment i la paraula; per tant, el fet de cantar hauria d’esdevenir en un fet quotidià i habitual. La cançó desenvolupa la percepció auditiva i les experiències emocionals, físiques i mentals, sempre que estiga ben dirigida. A més, el cant coral com a treball en equip, desperta el sentiment de solidaritat: escoltar, veure i viure des del conjunt.

Així que en el cordexàtiva ens hem posat en marxa i aquest octubre començarem amb l’activitat de les nostra escola coral.   

Tota la informació en


ELS GRUPS

Els MÍNIMUS Els MÍNIMUS (els més menuts)Alumnes de 6 i 7 anys
Els MEDIUM Els MEDIUM  (els mitjans)Alumnes de 8 i 9 anys
Els MAGNA Els MAGNA (els grans)Alumnes de 10 i 11 anys

INSCRIPCIÓ ONLINE

Anuncios