Informació per als participants

Valencià

XXII FESTIVAL CORAL “CIUTAT DE XÀTIVA”

DISSABTE 02 d’octubre de  2021

En primer lloc informar, que el dia el qual es realitzarà el Festival serà el 02 d’octubre de  2021.

Passem a detallar-vos el funcionament del festival, del qual informem a totes aquelles agrupacions que com vosaltres participareu en el festival.

El mateix dia de vesprada, al voltant de les 18:00h, començaran els assajos o proves acústiques en el lloc on realitzarem el concert, al Gran Teatre de Xàtiva.  Cada cor disposarà d’uns 20 minuts per realitzar les proves que considere  oportunes. Més endavant vos detallarem tant l’orde per a la prova com per a l’actuació. El concert tindrà inici a les 19:30h.

Per a qualsevol consulta, no dubten en posar-se en contacte amb nosaltres.

Mail:  cordexativa@hotmail.com

Tel: 678233229

Castellà

XXII FESTIVAL CORAL “CIUTAT DE XÀTIVA”

SÁBADO  02 de octubre de  2021

En primer lugar informarlos, que el día que se realizará el Festival será el 02 de octubre de  2021.

Pasamos a detallar el funcionamiento del festival, del que informamos a todas aquellas agrupaciones que como vosotros participará en el festival.

El mismo día por la tarde, alrededor de las 18:00 h, comenzarán los ensayos o pruebas acústicas en el lugar donde realizaremos el concierto, en la Gran Teatro de Xàtiva. Cada coro dispondrá de unos 20 minutos para realizar las pruebas que considere oportunas. Más adelante os detallaremos tanto la orden para la prueba como para la actuación. El concierto tendrá inicio a las 19:30 h.

Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Mail: cordexativa@hotmail.com

Tlf: 678233229