On tindrà lloc…

Festival Coral Ciutat de Xàtiva

Gran Teatro de Xàtiva, Carrer Acadèmic Maravall, 8, 46800 Xàtiva, València