Ús dels drets d’imatge

Autorització telemàtica per a l’us dels drests d’imatge dels membres del COR·JOVE

El Cor·Jove realitza activitats complementàries i extraescolars. En estes activitats realitzem fotos i filmacions i convé regularitzar la situació sobre el dret d’imatge, que està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig.

Per això mateix, des del Cor de Xàtiva demanem el consentiment a pares, mares, tutors o tutores legals per tal de fer ús de les imatges en les quals apareguen els seus fills o filles, individualment o en grup, que, amb caràcter educatiu i pedagògic, es puguen realitzar al local i fora del mateix en altres activitats.

En virtut del que es disposa en l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers denominats “JOVES/CORALISTES”, titularitat del COR DE XÀTIVA amb la finalitat de realitzar la gestió integra de l’activitat de la nostra escola coral. Pot exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant el corresponent
escrit, acompanyant fotocòpia de la seva D.N.I. dirigit al COR CIUTAT DE XÀTIVA, CCX Centre Cultural de Xàtiva, aula 7 – Carrer Palasiet SN
Xàtiva, València.