Repertori a interpretar pels participants “enNadal”

El repertori de cada grup serà lliure. Aquest estarà conformat per dos peces, les quals poden ser a capella o poden anar acompanyades per instruments. Et demanem que emplenes el següent formulari.

En aquesta edició la peça escollida per al cant comú és la tradicional el petit Vailet. (es pot realitzar la descarrega al final del formulari). Cada grup pot escollir quina de les dos veus vol cantar.

El petit vailet (cant comú)

PARTITURA

MIDIS – MP3

S – El petit vailet 2v midiA – El petit vailet 2v midi
S – El petit vailet 2v mp3A – El petit vailet 2v mp3

SOLS PIANO – acompanyament

PIANO el petit vailet