Festival Coral FESTIVAL CORAL CIUTAT DE XÀTIVA Notícies Publicacions cordexàtiva

L’Edició XXI del nostre Festival Coral ja te data

info_corals

XXI edició del nostre Festival Coral Ciutat de Xàtiva
2019 – Dissabte 5 d’octubre (sala noble de la Casa de la Cultura de Xàtiva)

 

 blog.festivalcoral

valencià

XXI FESTIVAL CORAL “CIUTAT DE XÀTIVA”

DISSABTE 05 d’octubre de  2019

En primer lloc informar, que el dia el qual es realitzarà el Festival serà el 05 d’octubre de  2019.

Passem a detallar-vos el funcionament del festival, del qual informem a totes aquelles agrupacions que com vosaltres participareu en el festival.

El mateix dia de vesprada, al voltant de les 18:00h, començaran els assajos o proves acústiques en el lloc on realitzarem el concert, en la  Casa de la Cultura.  Cada cor disposarà d’uns 20 minut per realitzar les proves que considere  oportunes. Més endavant vos detallarem tant l’orde per a la prova com per a l’actuació. El concert tindrà inici a les 19:30h.

Per a qualsevol consulta, no dubten en posar-se en contacte amb nosaltres.

Mail:  cordexativa@hotmail.com

Tel: 678233229

castellà

XXI FESTIVAL CORAL “CIUTAT DE XÀTIVA”

SÁBADO  05 de octubre de  2019

En primer lugar informarlos, que el día que se realizará el Festival será el 05 de octubre de  2019.

Pasamos a detallar el funcionamiento del festival, del que informamos a todas aquellasagrupaciones que como vosotros participará en el festival.

El mismo día por la tarde, alrededor de las 18:00 h, comenzarán los ensayos o pruebasacústicas en el lugar donde realizaremos el concierto, en la Casa de la Cultura. Cada corodispondrá de unos 20 minutos para realizar las pruebas que considere oportunas. Másadelante os detallaremos tanto la orden para la prueba como para la actuación. El conciertotendrá inicio a las 19:30 h.

Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Mail: cordexativa@hotmail.com

Tlf: 678233229